883 (483) 2008-12-19 - 2009-01-08

Szkolenia z UE dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni jest w trakcie realizacji projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Bezrobotni zarejestrowani w PUP Gdynia otrzymali możliwość wsparcia w ramach niżej wymienionych projektów:
1. Projekt „Od dzisiaj mów do mnie szefie" - w ramach projektu uczestnicy mogli ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
2. Projekt „Nie przegap" - w ramach projektu uczestnicy otrzymali możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki uczestnictwu w szkoleniach.
3. Projekt „Wyjdź z cienia" - projekt skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w PUP Gdynia. W ramach projektu uczestniczki odbyły szkolenia, a następnie zostały skierowane na staż lub przygotowanie zawodowe związane z kierunkiem szkolenia.
4. Projekt „Doradca na plus" - w ramach projektu PUP Gdynia rozszerzył usługi doradcze zatrudniając dwóch dodatkowych doradców zawodowych, dzięki czemu osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają lepsze warunki dla rozwoju aktywności zawodowej.
5. Projekt „Umysłowa gimnastyka urzędnika" - w ramach projektu kluczowi pracownicy PUP Gdynia podnoszą poziom kwalifikacji i umiejętności zawodowych na szkoleniach, przyczyniając się do wzrostu jakości usług i potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, stanowiska 10 - 24 (parter) i pok. 107, 108 (w sprawie dotacji), w godzinach 8.00 - 15.00.

ikona