884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dn. 10.01.2009 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 27 Gdynia Chylonia ul. Wiejska 30. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.