Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Gdyński Biznesplan dla przedsiębiorczych!

Serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan" 2009!
Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap - rejestracja:
- do 31.01.2009 - zgłoszenie udziału w konkursie na arkuszu informacyjnym - zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie „Gdyński Biznesplan 2009" - do pobrania ze strony internetowej miasta www.gdynia.pl lub bezpośrednio w pokoju nr 402 Urzędu Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pon-pt. w godz. 8.00-16.00,
- 06.02.2009 - ogłoszenie listy uczestników konkursu zakwalifikowanych do drugiego etapu,
II etap - złożenie konkursowych biznesplanów:
- 09.02-31.03.2009 - przygotowanie biznesplanów i dostarczenie ich przez uczestników konkursu organizatorowi.
Konkursowe biznesplany należy wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Gdyński Biznesplan 2009" lub składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, adres j.w., w pok. 402, pon-pt. w godz 8.00-16.00,
Uwaga - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego - nie późniejsza niż 31.03.2009 r.
- 03.04.2009 - ogłoszenie listy uczestników konkursu zakwalifikowanych do trzeciego, finałowego etapu.
III etap - finał:
- 08.05.2009 - ocena biznesplanów przez Jury - ogłoszenie listy finalistów,
- do 21.05.2009 - spotkanie Jury z finalistami,
- 28.05.2009 - uroczyste ogłoszenie wyników konkursu.
Szczegóły: www.gdynia.pl

Biznesplan