884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Uwaga,sprzedawcy alkoholu!

31 stycznia 2009 r. mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2008 r. oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2009 r.
Druki oświadczeń można otrzymać w pokoju 223 (II piętro) w godz. 8.00 - 16.00 Urzędu Miasta lub pobrać ze strony internetowej Urzędu www.gdynia.pl - Urząd Miasta, sprawa do załatwienia, napoje alkoholowe, oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu. Oświadczenia wraz z dowodem wpłaty dokonanej w kasie UM Gdyni lub na konto Nordea Bank Polska SA w Gdyni nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045 należy złożyć do 31 stycznia 2009 r. w pokoju 223.