884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Zakończenie termomodernizacji gdyńskich budynków szkolnych

W grudniu 2008 r. zakończony został drugi - ostatni etap projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni", na którego realizację przyznany został grant z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1 998 080 Euro (66,8% kosztów kwalifikowalnych).
W ramach projektu w latach 2007-2008 wykonano termomodernizację siedmiu budynków szkolnych: Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych z Zespołem Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 77, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Chylońskiej 237, Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej 33, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka 207, Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27, Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 oraz Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28.
Łącznie wymieniono ponad 1600 sztuk okien (o powierzchni ponad 5 tys. m²) oraz 36 sztuk drzwi zewnętrznych. Docieplono ponad 17 tys. m² ścian oraz 12,5 tys. m² stropodachów. Zmodernizowano instalacje c.o., zainstalowano ponad 850 sztuk grzejników i prawie 1300 sztuk zaworów termostatycznych. Zmodernizowano węzły c.o. i instalacje c.w.u.
Wszystkie budynki zyskały nowe, estetyczne elewacje. Po przeprowadzonej termomodernizacji zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach zmniejszyło się o 40-70%, a emisja dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów do atmosfery uległa znacznej redukcji. Realizacja prac odbywała się metodą uwzględniającą możliwość odzysku powstających odpadów, zaś wszelkie pozostałe materiały odpadowe były utylizowane i przechowywane w sposób przyjazny środowisku.