884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Zapraszamy ptaki do Gdyni

Gmina Gdynia, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Liga Ochrony Przyrody zapraszają do kolejnej edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie karmników i budek lęgowych.
Konkurs cieszy się w Gdyni bardzo dużą popularnością.
Dotychczas wzięło w nim udział ponad półtora tysiąca uczestników.
Głównym celem konkursu jest lepsze poznanie gatunków ptaków żyjących w mieście oraz włączenie młodzieży w działania na rzecz ochrony przyrody. Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla ptaków - dziuplaków, którym wycinanie starych drzew ogranicza możliwości zakładania gniazd. Wieszane dla sikor na kasztanowcach mają zachęcić te sympatyczne i dobrze u nas znane ptaszki do walki z owadzim szkodnikiem - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników ptaków, głównie jednak do uczniów gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów.Termin składania prac w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Władysława IV 37 upływa 27 lutego 2009r o godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2009 r. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: budka lęgowa i karmnik. Jedna osoba może złożyć w konkursie tylko jedną pracę - karmnik lub budkę lęgową. Autorom najlepszych prac, a także szkołom, których uczniowie dostarczą najwięcej prac spełniających warunki konkursu, przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
Po zakończeniu konkursu budki lęgowe i karmniki zostaną rozdane wszystkim chętnym pod warunkiem, że zobowiążą się zawiesić je na swoim terenie i dbać o nie.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta tel. (058) 66 20 204 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl