888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

20. rocznica śmierci dr Jadwigi Titz - Kosko

20 lat temu, 9 lutego 1989 r. zmarła w wieku 87 lat w szpitalu na Zaspie dr Jadwiga Titz - Kosko - lekarka, założycielka Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Oddziału w Gdańsku, autorka pierwszego w powojennej Polsce podręcznika akademickiego pt: „Podstawy reumatologii".
Przede wszystkim jednak dr JadwigaTitz-Kosko była tytanem pracy, przedsiębiorczości, wielkim społecznikiem wrażliwym na ludzką niedolę oraz osobą bezinteresownie niosącą pomoc innym ludziom.
Pogrzeb dr Jadwigi Titz - Kosko odbył się kilka dni później na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni i zgromadził rzesze przyjaciół, wdzięcznych pacjentów, młodzieży oraz ludzi morza i świata lekarskiego. Dr Jadwiga Titz-Kosko był niezwykle oddana ludziom morza - przeprowadziła akcje przebadania około 10 tys. ludzi związanych z morzem i stoczniami. Gdynia zawdzięcza jej oddany do użytku 30 maja 1973 roku Dom „Za Falochronem" na Witominie przy ul. Chwarznieńskiej. To było dzieło jej życia, urzeczywistnienie zawodowych marzeń - nowy typ domu dla ludzi niepełnosprawnych, chorych na reumatyzm, gwarantujący godziwe jak na owe czasy - warunki socjalne i opiekę lekarską. Później przy budynku „Za Falochronem" otwarto jeszcze zakład balneologiczny z basenem pływackim. Po latach, imieniem dr Jadwigi Titz-Kosko nazwano Spółdzielnię Mieszkaniową Osób Niepełnosprawnych w Gdyni - Witominie (dawna „Za Falochronem"), Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie oraz Fundację „Pomoc dla seniora".
Fundacja „Pomoc dla seniora im. dr Jadwigi Titz-Kosko" zbiera obecnie fundusze na film dokumentalny o życiu lekarki.
Osoby, które chciałyby wspomóc tę akcję mogą dokonywać wpłat na konto Fundacji: PKO Bank Polski SA O/Gdynia: 44 1020 1853 0000 9602 0089 6027.
Więcej informacji w Fundacji „Pomoc dla seniora" pod numerem telefonu: (058) 624 48 99.