888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Wiejska 30 w dniu 07.02.2009 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.