888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Dla seniorów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Gen. Maczka 1, informuje, że organizuje spotkania dla mieszkańców Gdyni tzw. „Dzień Otwarty". Celem takich spotkań jest przybliżenie mieszkańcom Gdyni - jak funkcjonuje Dom oraz jakie prowadzi zajęcia aktywizujące Seniorów.
Będą omawiane problemy i potrzeby osób starszych. Spotkania te będą odbywać się raz w miesiącu. Ośrodek można zobaczyć i uzyskać więcej szczegółów: w godz. 16.00-19.00.
Terminy spotkań: 9 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia.
Więcej informacji można uzyskać pod tel. (058) 622 24 24 - Beata Tarnowska.