888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

28 stycznia 2009 r. podczas sesji Rada Miasta Gdyni nadała Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" trzem osobom: księdzu Grzegorzowi Milochowi, profesorowi Krzysztofowi Skórze oraz Józefowi Poltrokowi. Medale wręczone zostaną podczas uroczystej sesji Rady Miasta - 10 lutego.
Przypomnijmy, że odznaczenia te przyznawane są przez Radę Miasta za wybitne zasługi dla Gdyni. Medal może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, przedsiębiorcom i instytucjom. Rocznie można nadawać nie więcej niż trzy medale.
Ksiądz Grzegorz Miloch urodził się 2.03.1960 r. w Wielu na Pomorzu. Po zdaniu matury w koszalińskim Technikum Budowlanym, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie w latach 1980-1986 odbył studia filozoficzno-teologiczne... W 1990 r. został przeniesiony do Gdyni, do parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Od 1.07.2008 r. jest wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Gdyni.
Po przybyciu do Gdyni zajął się pracą z osobami nieuleczalnie i terminalnie chorymi w gdyńskim hospicjum. Zainicjował i prowadził pracę przekształcenia funkcjonującego w Gdyni od 1987 r. hospicjum domowego w Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca. Od 1991 roku pełni funkcję dyrektora tej placówki.
Zabiegał także o utworzenie w Gdyni hospicjum stacjonarnego. Jego działania w tym kierunku zostały uwieńczone sukcesem, gdy w 2000 r. Miasto Gdynia otworzyło nowoczesny budynek hospicjum stacjonarnego przy ul. Dickmana. Obecnie Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca pod kierownictwem ks. Grzegorza Milocha spełnia niezwykle ważną i doniosłą rolę wobec osób terminalnie chorych, cierpiących i ich rodzin. Obejmuje również opieką osoby osierocone po stracie bliskich.
Profesor Krzysztof Edward Skóra, w trzeciej generacji gdynianin, urodził się w 30 września 1950 w Gdyni, w kamienicy przy ul. Świętojańskiej. Jest absolwentem III LO w Gdyni i usytuowanego też w Gdyni kierunku oceanografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończył w 1973 r. Specjalizuje się w biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku. Tworzy i realizuje liczne projekty mające na celu ochronę siedlisk, flory i fauny Morza Bałtyckiego. Szczególnie znane są jego działania dotyczące czynnej ochrony bałtyckich fok i morświnów.
Pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Kierując obecnie Stacją Morską Instytutu Oceanografii UG w Helu tworzył ją od 1977 roku. Jest to terenowa placówka badawczo-edukacyjna, w której, w sposób praktyczny kształci m.in. biologów, ekologów, fizyków, chemików i geologów morza oraz prowadzi badania nad problemami funkcjonowania, degradacji, rewitalizacji i ochrony morskiego ekosystemu.
Działalność prof. Krzysztofa E. Skóry została zauważona nie tylko w kraju. W roku 2005 otrzymał skandynawską Baltic Sea Fund Prize, przed rokiem zaś tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii oraz zwaną „bałtyckim noblem"- Swedish Baltic Sea Water Award - Nagroda Morza Bałtyckiego.
Józef Poltrok jest właścicielem firmy Łączpol Sp. z o.o., jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na Pomorzu.
Firma Łączpol jest sponsorem sportu pomorskiego. W okresie 2004-2008 przeznaczył 400 tys. zł dla zespołu piłkarek ręcznych klubu sportowego Łączpol Gdynia, grających w ekstraklasie, na zakup sprzętu sportowego i sprzętu do odnowy biologicznej. Zorganizował 15 turniejów młodzieżowych w piłce ręcznej. Przez ostatnie 4 lata finansował stypendia dla 20 osób w wieku 8-16 lat, zaczynających sportową karierę w piłce ręcznej. Pomagał również przedstawicielom kultury, przekazując 30 tys. zł na rzecz Cappelli Gedanensis.
Jest Konsulem Honorowym Litwy na Pomorzu. Przez ostatnie 4 lata organizował we własnym ośrodku wczasowym w Łapinie nieodpłatne kolonie letnie dla 20 dzieci z polskich domów dziecka na Litwie, wydając na ten cel ok. 20 tys. zł rocznie.Organizuje kursy zawodowe, szkolenia dla bezrobotnych z województwa pomorskiego i województw ościennych. Dąży do systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Dzięki jego zaangażowaniu firma zdobyła prestiżowe godło „Teraz Polska" za najlepsze wyniki w utrzymaniu sieci radiowej.