888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Pomoc dla osób chorych na Alzheimera

W każdy poniedziałek w godz. 17.00 - 18.30 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
Można tu porozmawiać o chorobie, opiece i pielęgnacji chorego. Opiekunowie znajdą pomoc w radzeniu sobie z psychologicznym obciążeniem, jakim jest opieka nad chorym.
W godzinach dyżuru możliwa jest też konsultacja telefoniczna pod numerem (058) 661 35 41.