888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Uwaga! Recytatorzy!

W roku 2009 odbędzie się kolejny 54. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
Organizatorem eliminacji, wzorem lat ubiegłych na szczeblu miejskim jest Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51.
Zgłoszenia osób chętnych do udziału w eliminacjach miejskich przyjmowane są do 9 marca 2009 roku w siedzibie Centrum Kultury. Konsultacje merytoryczne z osobami zainteresowanymi udziałem w eliminacjach miejskich odbywają się w Centrum po telefonicznym zgłoszeniu osób zainteresowanych.
Eliminacje miejskie odbędą się w dniach 18 - 20 marca 2009 roku od godziny 10.00, w siedzibie Centrum.
Szczegóły: tel. (058) 664 73 77.
www.centrumkulturygdynia.org