888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Wybierzmy Kustoszy Pamięci Narodowej

Ruszyła ósma już edycja Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej, przyznawanej polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.
IPN zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do tegorocznej nagrody. Zgłoszenia wraz z życiorysem (w którym szczególną uwagę należy zwrócić na działalność na rzecz niepodległej Ojczyzny, jak i na prace polegające na zbieraniu, gromadzeniu, opracowywaniu archiwaliów oraz upowszechnianiu historii Polski), a także zdjęciem kandydata, można przesyłać do 10 marca 2009 roku na ręce Prezesa IPN.
Warto dodać, że gdański oddział IPN zgłosił już po raz trzeci z rzędu (w ubiegłym roku kandydatura była bardzo bliska wygranej) osobę prof. Jana Łopuskiego, gdynianina, żołnierza AK i Polskich Sił Zbrojnych, międzynarodowej sławy specjalistę z zakresu prawa morskiego i handlowego, ale także autora książek historycznych.