888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Wyspa Zagadek’ 2009

Ogólnopolski IX Konkurs Twórczego Używania Umysłu ma na celu zainspirowanie uczniów twórczym myśleniem. Dzieci powinny napisać przemyślane odpowiedzi na pytania konkursowe. Prace można wzbogacić rysunkami lub zdjęciami.
Pytania kwalifikacyjne pierwszego etapu. Odpowiedz pisemnie na pytania:
1. Kim jesteś? Spróbuj opisać siebie, a w odpowiedzi podaj jedno lub kilka zdarzeń ze swojego życia.
2. Jakie zapachy są dla Ciebie ważne i dlaczego? Spróbuj nadać im kolory. Odpowiedź uzasadnij.
3. Jak Twoim zdaniem doszło do tego, że ludzie zaczęli się bić? Dlaczego nadal to robią?
4. Obierz jabłko i zaobserwuj co stanie się z odkrojoną skórką po 2 dniach, a co po tygodniu. Zwróć uwagę na różne miejsca w których umieścisz podzielone części tej skórki. Wyniki obserwacji zapisz.
5. Wyobraź sobie, że jesteś samotnie na wyspie i musisz tam żyć. Które z narzędzi będzie dla Ciebie najbardziej cenne i o jaki sprzęt musisz najbardziej dbać? Odpowiedź na to pytanie uzasadnij.
6. Napisz jak przebiegała Twoja praca i jak doszło do napisania odpowiedzi.
Terminarz I etapu konkursu:
1. Do 21 lutego 2009 r. szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów na adres biura organizacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, dane kontaktowe opiekuna oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły.
2. Do dnia 7 marca 2009 roku (liczy się data stempla pocztowego) trzeba przesłać prace na adres:
Biuro organizacyjne konkursu Wyspa Zagadek: 81-881 Sopot, ul. Kolberga 15.
Informacje dodatkowe o konkursie na stronach: www.wyspa.org.pl lub www.wyspa.edu.pl