888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Zapraszamy ptaki

Gmina Gdynia, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Liga Ochrony Przyrody zapraszają do kolejnej edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie karmników i budek lęgowych.
Termin składania prac w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Władysława IV 37 upływa 27 lutego 2009 r. o godz. 15.00.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta tel. (058) 66 20 204 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl