Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
889 (489) 2009-02-13 - 2009-02-19

281 pomysłów na biznes

Pod koniec stycznia 2009 roku zakończył się I etap VII edycji konkursu Gdyńskiego Biznesplanu, który umożliwia wprowadzenie w życie własnego pomysłu biznesowego na działalność gospodarczą. Napłynęło 281 biznesplanów, zgłoszonych przez 305 uczestników. Najwięcej uczestników pochodzi z Gdyni, ale znaleźli się także młodzi przedsiębiorcy z m.in. Wejherowa, Krakowa, Torunia czy... Luksemburga!
Zatem można powiedzieć, że gdyński konkurs staje się międzynarodowy. Ale nie tylko...
Duch przedsiębiorczości drzemie w każdym, czego dowodzi fakt, że najstarszym uczestnikiem tegorocznej edycji jest 65-letnia osoba, najmłodszym 18-latek, a średnia wieku to przedział od 20 do 30 lat. 55% uczestników ma wyższe wykształcenie. Zgłoszono 281 projektów biznesplanów, z czego 23 dotyczyły produkcji (rzemiosła), 218 usług oraz 40 z sektora handlowego. Ogółem, w latach 2003-2009 w konkursie Gdyński Biznesplan wzięło udział 1347 osób, przygotowano 1299 projektów biznesowych.
Dla laureatów konkursu „Gdyński biznesplan" przewidziano wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego...
Dodatkowo, dla zwycięzców VII edycji konkursu zaoferowany zostanie dostęp do funduszu kapitałowego, działającego w ramach Agencji Rozwoju Pomorza SA. Nowy fundusz kapitałowy ukierunkowany będzie na projekty innowacyjne. Działalność w ramach tego projektu obejmować będzie m.in. inwestowanie do wartości 200.000 euro w udziały bądź akcje (do 49%) spółek tworzonych na bazie biznesowych projektów, bezpłatne udostępnienie powierzchni biurowej, wyposażenia biurowego czy zapewnienie bezpłatnych eksperckich usług doradczych z zakresu m.in. analizy rynkowej, finansowej i prawnej.
28 maja 2009 r. - Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu. 

ikona