889 (489) 2009-02-13 - 2009-02-19

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat, nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 29 (Obłuże, Adm. Unruga 53) 14.02.2009 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na konsultację ze specjalistami: psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog w dn. 18.02.2009 r. w godz. 16.30 - 18.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni ul. Władysława IV 56. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

ikona