889 (489) 2009-02-13 - 2009-02-19

Eurodesk informuje

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podjęciem wolontariatu, studiów za granicą, zorganizowaniem wymiany, chętne do zdobycia wiedzy o strukturach i instytucjach europejskich oraz ciekawych codziennego życia w krajach europejskich do Lokalnego Punktu Informacyjnego - EURODESK. EURODESK to działający przy Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych punkt informacji europejskiej dla młodzieży oraz osób i organizacji pracujących z młodzieżą.
Szczegóły na stronie www.eurodesk.pl lub u konsultanta gdynia@eurodesk.org.
Eurodesk Gdynia - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 27/31 Gdynia
tel. (058) 661 35 41,
e-mail: gdynia@eurodesk.org

ikona