889 (489) 2009-02-13 - 2009-02-19

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły informuje, że dyżury radnych pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53, pokój 128 w każdy poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.00. W dyżurach udział biorą również funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza mieszkańców do biura w SP 10, ul. Morska 192 w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych: 18.02 - Edward Kaczmarczyk, 25.02 - Krzysztof Borkowski.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady, ul. Lniana 19 tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00. W pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 19.00 dyżuruje przewodnicząca Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej (w godz.17.00-18.00). Ponadto w biurze Rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk - w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 oraz Marcin Horała w drugi czwartek miesiąca w godz. 17.00 -18.00. Szczegóły na stronie internetowej: www.gdynia-cisowa.info
***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zaprasza do siedziby Rady w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 na dyżury radnych w każdą środę od godz. 17.00 do 18.00. Telefon (058) 621 40 29, e-mail: rada.chwarzno@gdynia.pl. W każdą pierwszą i drugą środę miesiąca dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek w godz. 17.00 do 18.00. Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino czynne we wtorki, środy i czwartki od godz. 15.30 do 20.00.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w środy w godz. 17.00 - 18.00 w biurze przy ul. Witomińskiej 8. Harmonogram na najbliższe tygodnie: 18.02 - Kazimierz Jarysz, 25.02 - Katarzyna Kondraciuk, 4.03 - Włodzimierz Bardo, 11.03 - Wojciech Jankowski.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 19.02 - Mariusz Butowski, 26.02 - Zenon Roda, 12.03 - Barbara Cichosz, 19.03 - Ewa Kusio, 26.03 - Zenon Roda. W każdy 2-gi czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców, że przewodniczący Rady Michał Bodzinski dyżuruje w drugi poniedziałek m-ca w godz.16.00 -17.00 w biurze Rady.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady Dzielnicy. Dyżur pełnią również funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz. 17.00-18.00. I tak: 19.02 - Magdalena Truskowska, 26.02 - wiceprzewodnicząca ZD Irena Koszucka, 05.03.- Ewa Bałdyga, 12.03 - Paweł Stec, 19.03 - Rafał Rychel, 26.03 - Teodozja Janki. W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godz.17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na dyżury radnych do biura przy ul. Podgórskiej 14 (budynek Robotniczej Spóldzielni Mieszkaniowej) w każdy poniedziałek w godz.18.00-19.00.
I tak: 16.02 - Jacek Czerski, 23.02 - wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy Irena Mossakowska. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00 w biurze rady dyżur pełni radny miasta Gdyni Andrzej Denis.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8 (SP nr 33), tel. (058) 625 32 95 w poniedziałki w godzinach 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki w godzinach 17.30 - 18.30 na dyżury członków Zarządu Dzielnicy i Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej
I tak: 16.02 - Zofia Gacek, 23.02 - Piotr Gałuszka, 02.03 - Danuta Krygier, 09.03 - Paweł Laskowski, 16.03 - Zbigniew Lehmann, 23.03 - Mateusz Łęgowski, 30.03 - Barbara Maćkowska.
W dniach 02 -11.03.2009 r. biuro Rady Dzielnicy Oksywie będzie nieczynne - urlop.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 8.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Przewodnicząca Zarządu - mgr Jolanta Roszczynialska dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00, a Wiceprzewodniczący Zarządu - Krzesław Kowalski dyżuruje w trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto można umówić się na spotkanie w innym terminie za pośrednictwem biura Rady.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Steyera 2 tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00.
Harmonogram dyżurów: 25.02 - Krzysztof Baran, 4.03 - Joanna Olszańska, 11.03 - Iwona Puzdrowska. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie -Demptowo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 56 21. I tak: 18.02 - Ewa Nawrocka, 25.02.- Zofia Rybakowska - Pohl. W I środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że Biuro Rady Biuro czynne jest w: poniedziałki - godz. 15.00 -19.00, w środy - godz. 10.00 - 15.00, czwartki - godz. 13.00 - 18.00.
Członkowie Zarządu Dzielnicy dyżurują w poniedziałki w godz. 17.00-18.00: I poniedziałek miesiąca - Józef Leszczyński, wiceprzewodniczący Zarządu, II poniedziałek miesiąca - Wiesława Nadolska, przewodnicząca Zarządu III poniedziałek miesiąca, - Alicja Kowalczyk, wiceprzewodnicząca Zarządu.
Radni pełnią dyżury we czwartki w godz. 17.00 - 18.00 19.02 dyżuruje Ryszard Dziedzinkiewicz przewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej.
Rada Miasta Joanna Chacuk dyżuruje w Biurze Rady Dzielnicy w 3 środę miesiąca w godz. 12.30 - 13.30.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają się w każdy czwartek w godz.17.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni radny miasta Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00 -19.00, piątek w godz. 15.00 - 18.00.
W najbliższym czasie dyżury pełnią: 19.02 - Patrycja Podsiedzik, 26.02 - Anna Wojtyła, 5.03 - Elżbieta Raczyńska, 12.03 - Dariusz Kuczyński.
Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 18.02. - Tadeusz Myszka, 25.02 - Renata Pacholarz.
W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00.
Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka informuje, że przewodniczący Henryk Rzepecki pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00, V-ce przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.30 - 18.30. Radny Dzielnicy Paweł Jażdżewski pełni dyżur w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Radny Dzielnicy Krzysztof Gnutek pełni dyżur w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00
***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że biuro rady czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00, tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl.
Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00.
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że zaczęło funkcjonować forum dyskusyjne pod adresem www.witomino.phorum.pl.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00 - 18.00. Dyżury: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 16.00 - 17.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00. Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia ul. Legionów 67.  

ikona