889 (489) 2009-02-13 - 2009-02-19

Uwaga, zapisy na 6. Pomorskie Warsztaty Filmowe

Uczestnicy 6. Pomorskich Warsztatów Filmowych wezmą udział w każdym z etapów powstawania filmu, od pisania scenariusza poprzez zdjęcia z udziałem zawodowej ekipy filmowej i zawodowych aktorów, aż po montaż i postprodukcję.
W trakcie warsztatów powstanie jeden krótki, 10 - minutowy film fabularny, wspólne dzieło wszystkich uczestników. Będzie on napisany, wyreżyserowany i zmontowany przez całą grupę szkoleniową. Pracami będą kierować znakomici fachowcy, praktycy kina oraz uznani wykładowcy.
Swój udział w warsztatach dotychczas potwierdzili scenarzysta Grzegorz Łoszewski (m.in. „Wszyscy święci", „Komornik"), pisarz Paweł Huelle (m.in. „Weiser Dawidek", „Mercedes-Benz"), reżyser Robert Gliński (m.in. "Wszystko co najważniejsze", „Cześć Tereska", „Benek"), kierownik produkcji Kamil Przełęcki (m.in. „Oda do radości", „Statyści", „Katyń") oraz montażyści Milenia Fiedler (m.in. „Sauna", „Fuks", „Weiser", „Katyń") i Rafał Listopad (m.in. „Oda do radości", „Statyści", „Katyń").
Zainteresowani uczestnictwem w 6. Pomorskich Warsztatach Filmowych, na stronie internetowej www.fundacjafilmowa.pl odnajdą Wniosek Zgłoszeniowy. Należy go wypełnić i wysłać.
Drugim warunkiem wzięcia udziału w naborze na warsztaty jest dołączenie do Wniosku Zgłoszeniowego, w formie plików, scenariusza/pomysłu na film krótkometrażowy (od 2 do maksymalnie 10 stron) oraz krótkiej biografii ze zdjęciem. UWAGA: przesłany scenariusz/pomysł na krótki film fabularny może być podstawą do realizacji etiudy warsztatowej.
Zainteresowani kandydaci mogą również przedstawić swoje dotychczasowe, własne prace twórcze - literackie, filmowe, fotograficzne lub plastyczne, prace należy szczegółowo opisać, przygotować na płycie CD lub DVD oraz dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Pomorskiej Fundacji Filmowej (81-389 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24) z dopiskiem WARSZTATY (wszystkie pliki należy zapisywać w popularnych formatach tekstowych - DOC, RTF, TXT, filmowych - AVI, MPG, MP4, MOV i graficznych - JPG, TIFF, PNG, BMP).
Spośród wszystkich kandydatów Komisja Selekcyjna wyłoni maksymalnie dwunastu uczestników, którzy zostaną zaproszeni na warsztaty.
Zgłoszenia i prace można przesyłać do 2 marca 2009 roku.
W naborze na 6. Pomorskie Warsztaty Filmowe może wziąć udział każdy, kto ma ukończone 18 lat, dobry pomysł na film oraz chce poświęcić trzy miesiące intensywnej pracy nad realizacją etiudy filmowej.
Przewidzianych jest bowiem blisko 200 godzin praktycznych zajęć!
Warsztaty odbędą się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, w trakcie sześciu sesji, w sześć weekendów, w okresie marca, kwietnia i maja 2009 roku. Pierwsze zajęcia planowane są na weekend 13, 14 i 15 marca.
Jednorazowa opłata pobierana na konto Pomorskiej Fundacji Filmowej od osób zakwalifikowanych na warsztaty wynosi 400 zł. Szczegółowe informacje dotyczące 6. Pomorskich Warsztatów Filmowych oraz Wniosek Zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.fundacjafilmowa.pl.
Organizatorami 6. Pomorskich Warsztatów Filmowych są Pomorska Fundacja Filmowa i Centrum Kultury w Gdyni. Projekt jest wspierany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Więcej informacji udziela organizator warsztatów:
jurek.rados@festiwalgdynia.pl

ikona