890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 44, Gdynia ul. Tatarczana 4 (Karwiny) 21.02.2009 r. w godz. 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.