890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

Gdynia Informatics Cup - zwycięzcy

W dniach 6 - 7 lutego br. odbył się ogólnopolski finał pierwszej edycji konkursu informatycznego „Gdynia Informatics Cup".
Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Gdyni i zorganizowany przez Stowarzyszenie Talent i Firmę Progmann jest częścią wieloletniego programu edukacyjnego „Młoda Informatyczna Gdynia" prowadzonego wspólnie przez miasto Gdynię i Stowarzyszenie Talent.
Sam konkurs miał pięć etapów i wzięło w nim udział ok. 450 uczestników z całego kraju, w wieku od 12 do 17 lat. Najlepsi zostali zaproszeni na finał do Gdyni. Przybyła młodzież z ośrodków z Warszawy, Białegostoku, Wrocławia, Bydgoszczy, okolic Radomia, Krakowa i Szczecina. Najliczniejszą grupę, ok. 60 % stanowiła młodzież z Gdyni i gdyńskich szkół.
Konkurs finałowy odbywano w trybie statycznym i dynamicznym co było nie lada wyzwaniem organizacyjnym i technicznym dla organizatorów. Poziom trudności zadań był bardzo wysoki.
Rozdano dyplomy i nagrody w dwóch podstawowych kategoriach indywidualnych: do lat 17 i do lat 15 oraz w dwóch pobocznych (jako nagrody pocieszenia) do lat 16 i do lat 14. Były również dwie kategorie drużynowe do lat 17 i 15.
Puchary wręczała wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel.
Organizatorzy są przekonani, że podobnie jak w tym roku, również w latach następnych, na urodziny miasta, przyjadą do Gdyni najlepsi polscy informatycy w tej kategorii wiekowej.
W dalszych planach jest zmiana konkursu z ogólnopolskiego na międzynarodowy.