890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

Ogłoszenia

Dyrektor VI LO
81-424 Gdynia , ul. Kopernika 34
zatrudni od dnia 01.04.2009 r. Głównego Księgowego w wymiarze 3/4 etatu.
Oferty (list motywacyjny i CV) należy składać do dnia 10.03.2009 r. w sekretariacie szkoły .
Tel. (058) 622 22 33.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego o powierzchni 48 m² oznaczonej na karcie mapy 55 jako część działki nr 191, KW 32290.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy; pod działalność gastronomiczną (lody).
Wykaz wywieszono na okres od 09.02.2009 r. do 02.03.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu: Nr 529/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9332/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.02.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Kopernika o powierzchni 50m², oznaczonej na karcie mapy KM 62 jako część działki nr 242/8, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 11.02.2009 . do 04.03.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 wykazu nieruchomości przenaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, położonej w Gdyni przy:
- ul. Sambora o pow. 384 m² oznaczonej na karcie mapy 27 obręb Gdynia jako działka nr 81 KW 17 306, przeznaczenie: działka przydomowa,
- ul. Kalksztajnów o pow. 300 m² oznaczonej na karcie mapy 27 obręb Gdynia jako cz. działki nr 583/43 KW 17 305, przeznaczenie: działka przydomowa,
- ul. Dembińskiego o pow. 513,5 m² oznaczonej na karcie mapy 26 obręb Gdynia jako cz. dzialki nr 468/78 KW 17 305, przeznaczenie: działka przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od dnia 09.02.2009r. do dnia 02.03.2009r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazów:
1. Nr 532/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9335/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej o pow. 1.031 m² , oznaczonej na karcie mapy KM 69 obręb Gdynia obejmującej części działek nr 498/47, nr 480/45, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 533/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9336/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.02.2009 r. - nieruchomości położonej przy przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana, w tunelu dla pieszych pod ul. Śląską-Kielecką o pow. 8,13 m² , oznaczonej na karcie mapy KM 58 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 755/170, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 12.02.2009 r. do 05.03.2009 r.
***
Dyrektor I Akademickiego LO
w Gdyni, ul. Folwarczna 2
zatrudni w sezonie grzewczym 2008/2009 w wymiarze pełnego etatu palacza centralnego ogrzewania z uprawnieniami. Informacje, tel. (058) 664 66 04.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni, ul. Morska 79
podpisze z dniem 01 kwietnia 2009r. umowę z lekarzem medycyny pracy na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników Zespołu.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 16.03.2009 r. Szczegółowe informacje pod nr tel. (058) 621 68 91/92.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Rolniczej, oznaczonej jako części działek nr 110/30 i nr 111/30, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - działalność handlowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 11.02.2009 r. do dnia 4.03.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Aresa, oznaczonej jako części działek nr 65/68 i nr 430/12, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - działka przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 11.02.2009 r. do dnia 4.03.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości, położonej w Gdyni - Chwarznie, oznaczonej jako części działek nr 122/1, nr 65/74 i nr 65/76, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - zieleń ozdobna i prowadzenie magazynu.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 11.02.2009 r. do dnia 4.03.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Aresa, oznaczonej jako częśći działek nr 65/72 i nr 431/3, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - zieleń ozdobna.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 11.02.2009r. do dnia 4.03.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Okrężnej, oznaczonej jako części działki nr 451/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - działka przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 11.02.2009 r. do dnia 4.03.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Okrężnej, oznaczonej jako części działki nr 470/5, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - działka przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 11.02.2009 r. do dnia 4.03.2009 r.
***

Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 został wywieszony wykaz lokalu niemieszkalnego o pow. 19,29 m2, położonego przy ul. Orłowskiej 66 w Gdyni, działka nr 263, k.m. 81, KW 15657,przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy minął dnia 18.08.2008 r.
Wykaz wywieszono od dnia 20.02.2009 r. do dnia 13.03.2009 r.