890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

Zimowy informator dla mieszkańców Gdyni

Umowny sezon zimowy w zakresie oczyszczania miasta trwa do końca marca. Oznacza to, że firmy, z którymi w wyniku przetargów Gmina zawarła umowy, gwarantują w tym czasie pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na ulicach i pieszych ciągach komunikacyjnych.
W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu gotowości zimowej firm wykonawczych poza ww. okres.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej w imieniu Gminy sprawuje Zarząd Dróg i Zieleni, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na ten temat pod nr tel.: (058) 76 12 071, (058) 76 12 073, (058) 76 12 074 (chodniki), (058) 76 12 071, (058) 76 12 072 (jezdnie).
Za utrzymanie zimowe dróg odpowiedzialni są:
Konsorcjum firm Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. i PRSP Sanipor Sp. z o.o. (Baza ul. Chwaszczyńska 129-149)
REJON I (południowy) Część A - drogi kategorii I i II w całym rejonie I oraz drogi kat. III w dzielnicach: Śródmieście (z wyłączeniem terenów przyportowych), Kamienna Góra, Działki Leśne.Część D - drogi kat. III Wielki Kack, Mały Kack, Dąbrowa, Karwiny (058) 669 53 60, (058) 669 53 60
PRSP „SANIPOR" Sp. z o.o. (Baza ul. Handlowa 25)
REJON II (północny)Część A, B i C - drogi kat. I i II w całym rejonie II oraz drogi kat. III w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Pogórze, Obłuże, Cisowa, Pustki Cisowskie, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, tereny przyportowe w Śródmieściu (058) 690 28 00, wew. 34 oraz (058) 690 28 30.
„PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna
REJON I - Część B i C - drogi kat. III: Orłowo, Redłowo, Wzg. Św. Maksymiliana, Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka, Chwarzno - WiczlinoREJON II - Część D - drogi kat. III: Grabówek, Leszczynki, Chylonia (058) 621 47 90, 0 501 786 089
Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy 986) lub do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
W utrzymaniu zimowym Gminy znajdują się wszystkie drogi publiczne na terenie Gdyni z wyjątkiem obwodnicy trójmiejskiej, za którą odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku (tel 058 511 24 10).