892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola w wieku 3 - 5 lat na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 27 ul. Wiejska 30 w dn. 07.03.2009 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.