Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Dotacje na zabytki przyznane...

Uchwałą nr XXVIII/649/09 Rady Miasta Gdyni z 25 lutego 2009 roku przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
Dotacje przyznano na następujące prace:

Adres budynku rodzaj prac Kwota dotacji

Budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków - dotacje do 75 % kosztów
1 Budynek mieszkalny FE BGK, ul. 3 Maja 27-31 czyszczenie i modernizacja stolarki stalowej 45 742,50
2 Budynek mieszkalny, dawny Dom FKW, ul. Morska 67 konserwacja trzech portali, konserwacja cokołu ścian zewn., renowacja stolarki okiennej w piwnicach 129 121,33
3 Budynek mieszkalny, dawny Dom Kuracyjny ul. Orłowska 2 renowacja stolarki okiennej i drzwiowej 40 640,82
4 Budynek Sądu Rejonowego, Plac Konstytucji 5 remont elewacji, wymiana okien w piwnicy 391 587,40
5 Kamienica Hundsdorffa, ul. Starowiejska 7/ Abrahama 2 remont elewacji południowej i zachodniej, renowacja okien, odnowienie blacharki dachu i rynien 193 742,04
Budynki położone na obszarach zabytkowych - objęte indywidualną ochroną- dotacje do 50 % kosztów
6 Budynek mieszkalny, ul. Korzeniowskiego 3 i 5 renowacja drzwi wejściowych, balustrad i posadzki balkonów, wymiana rynien i rur spustowych, kominy i maszty, modernizacja elewacji 67 473,48
7 Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej ul. Ks. Zawackiego 4 dokumentacja projektowa odsłonięcia więźby dachowej, projekt architektoniczno-budowlany 28 060,00
8 Budynek mieszkalny, ul. Ks. Zawackiego 2 rekonstrukcja okien 39 750,00
Pozostałe budynki położone na obszarach zabytkowych - dotacje do 30 % kosztów
9 Budynki mieszkalne, ul. Bema 27 i 27a remont balkonów 43 858,14
10 Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 22-24 naprawa tynków elewacji od str. ul. Starowiejskiej, naprawa posadzki balkonów, naprawa tynków i balustrad od str. ul. 3 Maja, 56 165,73
11 Budynek mieszkalny ul. Słowackiego 30 prace konserwatorskie przy elewacji frontowej 12 262,20
12 Budynek mieszkalny ul. Starowiejska 28 modernizacja elewacji frontowej, modernizacja elewacji tylnej 22 144,58
13 Budynek mieszkalny ul. Świętojańska 13 renowacja elewacji frontowej i tylnej, naprawa balkonów 40 450,00
14 Budynek mieszkalny ul. Świętojańska 73 modernizacja elewacji frontowej, demontaż istniejącej okładziny, modernizacja elewacji tylnej, remont balkonów, 37 391,12
15 Budynek mieszkalny ul. Świętojańska 98 remont dachu 39 883,23

Wszyscy wnioskodawcy zostaną dodatkowo powiadomieni o rozstrzygnięciu listownie.
W dniu 10 marca 2009 r. o godz. 15.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Piłsudskiego 52/54, odbędzie się spotkanie informacyjne na temat procedur i praktycznej strony skorzystania z dotacji. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele wszystkich podmiotów, które uzyskały dotacje.