892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Konkursy dla Rad Dzielnic

Zapraszamy gdyńskie rady dzielnic i ich mieszkańców, do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie konkursów „Gdynia po godzinach" i „Bezpieczna dzielnica".
Niezmiennie, wspólną ideą konkursów jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w obszarach szeroko rozumianych: bezpieczeństwa oraz kultury i edukacji, skierowanych do dzieci i młodzieży.
Wychodząc naprzeciw propozycjom rad dzielnic, od roku 2009 kalendarz konkursu „Gdynia po godzinach" został dostosowany do cyklu szkolnego. Projekty składane przez rady dzielnic będą obejmowały okres od końca roku szkolnego (1 lipca) do końca roku szkolnego (30 czerwca roku następnego).
Tradycyjnie już, na realizację najlepszych pomysłów zostaną przekazane środki z budżetu Miasta. Pula nagród w każdym z konkursów wynosi 125 000 zł, gdzie pojedyncza nagroda nie może przekroczyć kwoty:
- 25 000 zł - w przypadku wniosku złożonego przez jedną Radę Dzielnicy,
- 40 000 zł w przypadku wniosku złożonego wspólnie przez dwie Rady Dzielnicy,
- 50 000 zł w przypadku wniosku złożonego przez trzy lub więcej Rad Dzielnic.
Termin składania wniosków przygotowanych przez Rady Dzielnic w obu konkursach upływa 5 maja 2009 r.
Wyniki konkursów poznamy już 1 czerwca!
Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie portalu internetowego www.gdynia.pl oraz we wszystkich siedzibach rad dzielnic.