892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Po sesji Rady Miasta

25 lutego 2009 roku, odbyła się XXVIII, w bieżącej, V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni.
Podczas sesji zostało przegłosowanych 17 uchwał, a wśród nich m.in.:
- W sprawie dopuszczenia zapłaty podatku kartą płatniczą.
Nowelizacja ordynacji podatkowej wprowadziła bowiem uprawnienia dla rad gmin do dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków, które stanowią dochody budżetu gminy.
Płatność kartą spełni oczekiwania wielu podatników, którzy wyrażali kilkakrotnie pozytywne zdanie dotyczące takiej regulacji należności podatkowych.
Trzeba dodać, że niezależnie od możliwości zapłaty kartą płatniczą pozostają w dalszym ciągu dotychczasowe formy uiszczania należności podatkowych (np. wpłata gotówki w kasach Urzędu Miasta, przelew bankowy czy przelew elektroniczny)
- W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy gdyńskich zabytkach wpisanych do rejestru.
Termin składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach w Gdyni minął 10 stycznia br. Wpłynęło 21 wniosków, z których uwzględniono 15.
7 wniosków zostało uwzględnionych w całości, ponieważ zakres prac przy zabytkach będzie kontynuacją działań renowacyjnych podjętych w poprzednich latach. Natomiast 8 wniosków uwzględniono tylko częściowo, a prace dotyczyć będą przykładowo renowacji okien na klatkach schodowych, naprawy balustrad, wymiany rynien czy stolarki (informacja na ten temat na str. 7 „Ratusza").
Warto przypomnieć, że dotacje przyznawane są w 3 grupach, w zależności od stopnia ochrony zabytków. W budżecie Gdyni na 2009 rok na dofinansowanie na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zaplanowano środki w wysokości ok. 2 mln złotych.
- W sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Zmiany, które wprowadzono do regulaminu mają charakter organizacyjny.
- W sprawie przystąpienia Gdyni jako partnera do projektu „TROLLEY" w ramach Programu Interreg IV B.
Trolejbus w wielu miastach Europy pełni wciąż istotną rolę. Obecnie na terenie Unii Europejskiej eksploatuje się ok. 5000 trolejbusów.
W Polsce zaledwie trzy miasta posiadają komunikację trolejbusową - Gdynia (z przedłużeniem do Sopotu), Lublin oraz Tychy.
Projekt „TROLLEY" zakłada pogłębienie współpracy miast posiadających komunikację trolejbusową.
Liderem projektu jest przewoźnik miejski z Salzburga (Austria).
Zadania Gdyni w ramach projektu „TROLLEY" dotyczyć będą przede wszystkim kształtowania zachowań proekologicznych w odniesieniu do transportu w mieście oraz popularyzacji zamiany używanych autobusów niskopodłogowych na trolejbusy.
- W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy.
Wszystkie uchwały dostępne są w wersji elektronicznej na stronie: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/63_.html Kolejna sesja Rady Miasta 25 marca br. 2009 r.