892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Podziękowania

Dyrektor, pracownicy, rodzice oraz wychowankowie Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem" serdecznie dziękują za pomoc przy organizacji Obchodów 25-lecia przedszkola Paniom: Grażynie Szyszka oraz Krystynie Makowskiej, Panu Ireneuszowi Hajdebrek a także Gdyńskiej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej i Wytwórni Wę-dlin Władysław Kummer.
***
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 składa serdeczne podziękowania Panu Marianowi Wrycza za przygotowanie oprawy muzycznej na zabawie karnawałowej.
***
Gdyńska Rada Rejonowa Honorowych Dawców Krwi oraz Krewniacy Klub Trójmiasto serdecznie dziękują dyrekcji, gronu pedagogów i młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie za stworzenie wspaniałej atmosfery wokół akcji ambulansowego poboru krwi w dniu 24.02 br. Dzięki temu bank krwi wzbogacił się o ponad 15 litrów tego bezcennego leku.
***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni bardzo dziękuje restauracji SIOUX, za ufundowanie czterech uroczystych kolacji dla seniorów wyróżnionych w Balu Country 2009 r.