892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Seminarium „patentowe”

Gdyńskie Centrum Innowacji serdecznie zaprasza na uroczyste seminarium inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni.
Seminarium odbędzie się w dniu 27 marca 2009 r. w Sali Koralowej PPNT w godz. 11.00 - 14.00. Nowo otwarty Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (ROIP) powstał dzięki współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i należy do sieci PATLIB skupiającej ośrodki informacji patentowej w Polsce i w Europie. Otwarcie Ośrodka to odpowiedź na potrzeby szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, studentów, wynalazców, rzeczników patentowych oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są zagadnieniami związanymi z informacją patentową i ochroną własności intelektualnej. ROIP świadczy usługi informacyjne, pełni także funkcje edukacyjno-szkoleniowe i konsultacyjno-doradcze w tej tematyce.
W czytelni Ośrodka udostępnione są zbiory literatury i dokumentów dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i praw autorskich oraz bazy patentowe na nośnikach CD i DVD. Użytkownicy mogą także skorzystać z dostępu on-line do baz internetowych gromadzących ponad 60 mln dokumentów patentowych z całego świata.
Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium, które jest okazją do zapoznania się z ofertą Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej oraz do wysłuchania prezentacji przedstawicieli Urzędu Patentowego RP i ROIP związanych z informacją i procedurą patentową. Program seminarium dostępny jest na stronie www.ppnt.gdynia.pl (zakładka Oferta/Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej). Zgłoszenia udziału (Imię, Nazwisko oraz nazwę Firmy/Instytucji) należy przesyłać na adres: patent@gci.gdynia.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2009 r.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.