892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Szkolenia dla poszukujących pracy i nie tylko...

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- Doradztwo biznesowe*,
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*,
- Badanie predyspozycji zawodowych*,
- Aktywizacja zawodowa młodzieży, - warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej**,
- Jak założyć działalność gospodarczą? 12.03.2009,
- Jak napisać biznes plan? 13.03.2009,
- Skuteczne metody poszukiwania pracy - szkolenie* 18.03.2009.
* Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym oraz zbadaniem predyspozycji zawodowych proszone są o wcześniejszy kontakt.
**Zainteresowani nauczycieli szkół ponadgizmanzjalnych proszeni są o wcześniejszy kontakt.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście!
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. (058) 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia, ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I p.).
Strona internetowa: www.fungo.com.pl