892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Zapisy do...

Jacht Klub Morski „GRYF" w Gdyni, al. Jana Pawła II 11 A, tel. (058) 620 23 61 zaprasza na kursy:
- na stopień żeglarza - 07.03.2009 r., koszt: młodzież 500 zł, dorośli 600 zł;
- na sternika jachtowego - 14.03.2009 r., koszt: młodzież 600 zł, dorośli 700 zł;
- na stopień sternika motorowodnego - 24.04.2009 r., koszt: młodzież 600 zł, dorośli 700 zł;
- na stopień starszego sternika motorowodnego - 24.04.2009 r., koszt: młodzież 700 zł, dorośli 800 zł.
***
Lubisz śpiewać, chesz się nauczyć? - trwa nabór do Chóru Mieszanego istniejącego przy parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni. Mile widziane dziewczęta i chłopcy po mutacji do 30 i 35 lat. Chór prowadzi absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyr. Karol Hilla. Próby w gimnazjum katolickim we wtorki i piątki o godz. 19.00. Zgłoszenia Kazimierz Woźnica tel. 0 602 326 599 lub (058) 665 05 59 wieczorem.
***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2009/2010 w wieku 3 - 5 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej, sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. Tel .(058) 624 10 71, www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
YMCA Gdynia zaprasza na zajęcia: aerobik, we wtorki i czwartki godz. 20.00 - 21.00 oraz na siłownię, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 21.00, ul. Żeromskiego 26. Tel. (058) 620 31 15, www.gdynia.ymca.pl
***
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk" Gdynia, ul. Maciejewicza 11 prowadzi dodatkowy nabór na bezpłatne szkolenie pt. „Opieka nad osobą niepełnosprawną z ograniczoną możliwością poruszania się".
Wszelkie informacje i zapisy pod numerem tel. (058) 782 76 09, (058) 782 76 10, w godzinach 8.00-14.00.
***
Dyrekcja SP nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni - Redłowie, ul. Cylkowskiego 5 ogłasza nabór dzieci zdrowych i niepełnosprawnych do klasy pierwszej i zerówki. Terminy spotkań: 3.04, godz. 17.30 - klasy zerowe, godz. 18.00 - klasy pierwsze.
Informacji w sprawie zapisów udziela sekretariat szkoły pod numerem tel. (058) 622 14 34, 622 83 33.
***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych: pianino, keyboard, gitara, skrzypce, flet, obój oraz śpiew solowy (dla dzieci z wadą wymowy śpiew z elementami ćwiczeń logopedycznych). Ognisko prowadzi również zajęcia rytmiczno - umuzykalniające (dla dzieci od lat 4) oraz wokalno - aktorskie.
Zajęcia odbywają się w Szkołach Podstawowych: Nr 42 Gdynia Karwiny II (ul. Staffa 10), nr 46 Karwiny III (ul. Chwaszczyńska 26) i nr 47 Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73) oraz nr 48 Chwarzno (ul. Jowisza 60).
Kontakt: (058) 621 41 35, 0 503 114 336; e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl ; www.ogniskomuzyczne.pl
***
Zapisy do Gdyńskiej Szkoły Artystycznej na zajęcia artystyczne, muzyczne, interdyscyplinarne dla dzieci od 3 lat i młodzieży.
W programie zajęć: śpiew, rytmika, taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, konkursy, festiwale, koncerty, nagrania studyjne.
Zajęcia prowadzi muzyk Iwona Guberska tel. 0 514 841 492, iwonaguberska@wp.pl, Wielki Kack, Karwiny - ul. Buraczana, Działki Leśne - ul. Kwidzyńska 15.
***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni (ul.Orłowska 57) w roku szkolnym 2009/2010 otwiera nowy kierunek kształcenia: technik obsługi turystycznej.
W czasie czterech lat nauki uczeń Technikum Obsługi Turystycznej poznaje m.in.: normy organizacyjne i ekonomiczno - finansowe obowiązujące w turystyce, zasady prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z warunkami gospodarki rynkowej, możliwości posługiwania się instrumentami marketingu w działalności turystycznej, zasady organizowania i obsługiwania kongresów, targów, giełd turystycznych i imprez okolicznościowych, a także uczy się prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości, oraz przyjmowania zleceń i realizowania usług turystycznych.
Szkoła proponuje także dotychczasowe kierunki kształcenia: technik ekonomista, oraz technik handlowiec. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl
***
WKS „Flota" Gdynia, sekcja judo i sportów walki zaprasza na bezpłatny kurs samoobrony z okazji Dnia Kobiet 6.03.2009 r. o godz. 17.00. zajęcia prowadzone będą na Hali Judo WKS „Flota" Gdynia, ul. Śmidowicza 73, Gdynia - Oksywie (obiekty Zespołu Sportowego MW RP). W ramach kursu pokazy sekcji WKS „Flota" Gdynia: judo, ju-jitsu, jodo, iaiado. Info: www.flota.judo.prv.pl.
***
Uniwersytet Bałtycki zaprasza studentów, licealistów, nauczycieli oraz osoby interesujące się problemami dotyczącymi Morza Bałtyckiego na bezpłatne zajęcia w ramach programu realizowanego przez Centrum Arrupe we współpracy z Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja).Pierwsze wykłady kursu „Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego", rozpoczną się 1 kwietnia 2009 roku o godz. 16.00 w gmachu Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni (ul. Tatrzańska 35). Kolejne zajęcia będą odbywały się w środy o godz. 16.00.Kurs zakończy się w drugiej dekadzie czerwca egzaminem pisemnym w języku polskim. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają dyplom ukończenia kursu podpisany przez dyrektora Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali oraz Centrum Arrupe w Gdyni. Zgłoszenia należy kierować na adres: unibal@poczta.gdynia.pl lub wypełniając formularz na stronie: http://www.arrupe.org/pl/unibal.html
***
Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8 ogłasza nabór do klasy zerowej i klasy pierwszej na rok szkolny 2009/2010. Szkoła prowadzi również oddziały integracyjne. Wszelkie informacje pod numerem tel. (058) 622 23 43 bądź osobiście w sekretariacie szkoły.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na kursy językowe przygotowane specjalnie dla Seniorów. Proponuje kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na dwóch poziomach zaawansowania.
Informacje i zapisy: Gdynia ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel.(058) 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
Cena - już od 8 zł/60 min