893 (493) 2009-03-13 - 2009-03-19

Gdyńskie Akademie pomogą licealistom

10 marca 2009 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie kształcenie gdyńskich licealistów. Porozumienie podpisali Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz rektorzy dwóch gdyńskich uczelni: Akademii Morskiej prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz oraz Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie podwyższenia jakości edukacji młodzieży oraz promocja miasta i obu uczelni. Jego adresatami są uczniowie dwóch gdyńskich szkół: V Liceum Ogólnokształcącego i IV Liceum Ogólnokształcącego.
I tak: Akademia Morska w Gdyni objęła patronatem dwie klasy w IV LO, w których realizowane będą dodatkowe przedmioty: fizyka doświadczalna i geografia z elementami meterologii i astronomii. Natomiast Akademia Marynarki Wojennej objęła patronatem klasy V LO, w których realizowane będą przedmioty: matematyka, fizyka i informatyka na poziomie rozszerzonym. Program zajęć obejmował będzie również lekcje w laboratoriach. Zajęcia dla uczniów dwóch gdyńskich liceów prowadzone będą również w uczelnianych pracowniach a wiedzę będą przekazywać wykładowcy akademiccy. Dzięki temu uczniowie, którzy zdecydują się na dalszą naukę w Akademii Morskiej lub Akademii Marynarki Wojennej będą mieli łatwiejszy start na obie uczelnie.
Zajęcia rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym 1 września 2009 roku.