Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
893 (493) 2009-03-13 - 2009-03-19

Szkolenie w GCOP

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na warsztaty na temat: „Pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert".
Oferta Centrum skierowana jest do organizacji pozarządowych mających siedzibę w Gdyni lub działających na rzecz mieszkańców Gdyni, w tym także organizacji w trakcie rejestracji.
Warsztaty prowadzone są przez pracowników GCOP, najbliższe odbędą się 19 marca br. (czwartek) w godzinach od 16.30 do 19.30 w siedzibie Centrum, przy ulicy 3 Maja 27/31.
Udział jest nieodpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń (prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 18 maca br.). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz w siedzibie GCOP (tel./fax 058 621-80-98).