Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
893 (493) 2009-03-13 - 2009-03-19

Uwaga, dowód osobisty może stracić ważność!

Od 1 stycznia 2009 r. zmieniły się zasady unieważniania dowodów osobistych - dokumety tożsamości z nieaktualnymi danymi są unieważniane automatycznie. W razie zmiany danych - nazwiska, imienia bądź adresu zameldowania - trzeba pamiętać o wymianie dowodu.
Jeśli ktoś tego nie zrobi - po trzech miesiącach z urzędu dokument straci ważność. W przypadku Polaków przebywających za granicą nastąpi to po czterech miesiącach.
Warto pamiętać, że nieważne dowody uniemożliwiają korzystanie z usług banków, urzędów, sądów i notariuszy.
Nowe przepisy o unieważnianiu dowodów osobistych wprowadziła nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 3 października 2008 r. (Dz. U. nr 195, poz. 1198).
Dowód straci ważność także w przypadku: utraty, zniszczenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego, utraty obywatelstwa polskiego, zgonu, odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego oraz upływu daty ważności dokumentu tożsamości.