894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Ambulansowy pobór krwi

Gdyńska Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi, Dyrekcja Kolegium Miejskiego w Gdyni oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku organizują w sobotę 28.03.2009 r. w godz. 9.00-13.00 ambulansowy pobór krwi pod hasłem „Oddając Krew - Dajesz Życie". Chętnych do oddania krwi serdecznie zapraszamy do Kolegium Miejskiego w Gdyni Chylonii ul. Raduńska 21. Jednocześnie dziękujemy Dyrektor Uczelni Barbarze Orlik za inicjatywę oraz współpracę.