894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Komunikat

Informujemy, że 17 marca 2009 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Gdyni Zarządzenie Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej del. do Prokuratury Krajowej - Beaty Homy, z dnia 11 marca 2009 roku, w sprawie PR-IV-II-Ds. 6/09 dotyczącej powoływania się na wpływy w Urzędzie Miasta Gdyni w okresie od 3 lipca 2008 roku do 23 stycznia 2009 r. w Gdańsku i Gdyni oraz podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy, w zamian za korzyść majątkową tj. o czyn z art. 230 §1 k.k. na podstawie art.326§3 pkt.4 kpk
Prokurator zarządził:
UZNAĆ URZĄD MIASTA GDYNI ZA POKRZYWDZONEGO W TEJ SPRAWIE.