894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Konkurs przyrodniczy dla klas V i VI

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska40, zaprasza uczniów klas V i VI do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym, który odbędzie się 25 kwietnia 2009 r. o godz. 9.00. Zgłoszenia (po 4 uczniów ze szkoły) należy przesyłać do 31 marca na adres e-mailowy: ssp26gdynia@wp.pl lub faxem nr tel. (058)661 52 50.