894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Mały procent - wielka sprawa!

W Gdyni istnieje aż 86 prężnie działających organizacji posiadających status pożytku publicznego, na rzecz których mieszkańcy Gdyni mogą przekazać swój 1% podatku dochodowego i w ten sposób w znaczy sposób przyczynić się do rozwoju sektora obywatelskiego w naszym mieście. Z myślą o tych właśnie organizacjach samorząd Gdyni kolejny raz przygotował kampanię informacyjno - promocyjną: Mały procent, wielka sprawa!
Przygotowana broszura w czytelny sposób opisuje procedurę przekazywania 1% podatku oraz prezentuje organizacje, które postanowiły przyłączyć się do naszej akcji. Plakaty promocyjne znaleźć można m.in. w pojazdach komunikacji miejskiej, bibliotekach, siedzibach rad dzielnic oraz w innych miejscach na terenie całego Miasta. Ponadto przygotowane zostały nalepki na samochód, które rozdawane są wśród gdyńskich kierowców.
Oprócz szerokiego kolportażu materiałów informacyjnych zaplanowana jest również promocja idei 1% na ulicach miasta oraz w gdyńskich centrach handlowych, takich jak CH Batory, TCH Klif, CH Wzgórze oraz gdyńskich hipermarketach Tesco. Podczas tych działań wolontariusze organizacji oraz pracownicy Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych będą zachęcać do przekazywania swojego 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz przystępny sposób wyjaśniać jak tego dokonać. Nasze stoisko będzie można znaleźć w centrach handlowych w następujące weekendy: 28 - 29 marca, 18 - 19 i 25 - 26 kwietnia. Poza tym pod koniec marca będzie można spotkać wolontariuszy organizacji w każdej z dzielnic naszego miasta. We wszystkich działaniach weźmie udział 38 organizacji i ponad 50 wolontariuszy. Oprócz przeprowadzanych działań Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych - Bartosz Bartoszewicz skierował list do największych pracodawców w Gdyni, w którym - przybliżając ideę 1% - zachęca do tej formy wspierania podmiotów III sektora. Podobny list otrzymały osoby prowadzące biura rachunkowe.

Oto lista organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Organizacji Pozarządowych - działających na rzecz mieszkańców Gdyni

1. Automobilklub Morski - Klub Obywatelski w Gdyni, Nr Krs 0000133070;
2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Nr KRS 0000087073;
3. Fundacja Autyzm w Rodzinie, Nr KRS 0000045224;
4.fundacja „Burasek", 0000274604;
5. Fundacja Dogtor, Nr KRS 0000145034;
6. Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech", Nr KRS 0000245254;
7. Fundacja Edm, Nr KRS 0000249996;
8. Fundacja Fundusz Obrony Narodowej, Nr KRS 0000060775;
9. Fundacja „Gdyński Most Nadziei", Nr KRS 0000262786;
10. Fundacja Kultury Liberty, Nr KRS 0000217180;
11. Fundacja Magis, Nr KRS 0000231822;
12. Fundacja Miki Centrum Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży, Nr KRS 0000050483;
13. Fundacja Morska „Hetman", Nr KRS 0000024954;
14. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis" im. Oskara Jankaua, Nr KRS 0000237599;
15. Fundacja „Niesiemy Pomoc", Nr KRS 0000222141;
16.Fundacja Ochrony Praw Dziecka, Nr KRS 0000150990;
17. Fundacja Opieki i Edukacji Społecznej Samarytanie, Nr KRS 0000276675;
18. Fundacja Patmos, Nr KRS 0000207238;
19. Fundacja „Pomoc dla Seniora Im. Dr Jadwigi Titz - Kosko", Nr KRS 0000244740;
20. Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom", Nr KRS 0000191557;
21. Fundacja Rodzina Nadziei, Nr KRS 0000068136;
22. Fundacja Rokor 1, Nr KRS 0000060003;
23. Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci I Młodzieży „Dei Gratia", Nr KRS 0000073428;
24. Fundacja Ryszarda Krauze, Nr KRS 0000010932;
25. Fundacja „Słoneczna Jesień", Nr KRS 0000250649;
26. Fundacja Strefa Tanga, Nr KRS 0000080337;
27. Fundacja Trzeba Marzyć, Nr KRS 0000263459;
28. Fundacja „Żyć Bezpiecznie", Nr KRS 0000142391;
29. Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Nr KRS 0000015721;
30. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk", Nr KRS 0000064016;
31. Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń", Nr KRS 0000226141;
32. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin I Przyjaciół „Effetha", Nr KRS 0000111694;
33. Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom, Nr KRS 0000238997;
34. Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne, Nr KRS 0000068821;
35. In Gremio, NR KRS 0000008919;
36. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Troche Słońca", Nr KRS 0000054195;
37. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Nr KRS 0000053601;
38. Liga Ochrony Przyrody, Nr KRS 0000113431;
39. Miejski Klub Żeglarski „Arka", Nr KRS 0000077987;
40. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist, Nr KRS 0000112518;
41. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Otoz „Animals", Nr KRS 0000069730;
42. Polski Związek Niewidomych - Koło Powiatowe w GdynI 0000099691;
43. Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna, Nr KRS 0000071154;
44. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami", Nr KRS 0000136608;
45. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gdyni, Nr KRS 0000093655;
46. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów I Animatorów Klanza - koło w Gdyni, Nr KRS 0000009970;
47. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności, Nr KRS 0000085977;
48. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział wojewódzki, Nr KRS 0000114618;
49. Pomorska Fundacja Na Rzecz Dzieci Pokrzywdzonych Przez Los „Serce Dzieciom", Nr KRS 0000227841;
50. Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym W Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach Inter Alia, Nr KRS 0000160923;
51. Stoczniowy Klub Płetwonurków „Meduza", Nr KRS 0000273301;
52. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich Przy Oddziale Onkologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, Nr KRS 0000054156;
53. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Nr KRS 0000081477;
54. Towarzyszenie „Chrystus dla Narodów - Polska", Nr KRS 0000007534;
55. Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca, Nr KRS 0000044542;
56. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Nr KRS 0000053057;
57. Stowarzyszenie „Lions Clubamber", Nr KRS 0000027698;
58. Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych, Nr KRS 0000210045;
59. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Otwarte Drzwi", Nr KRS 0000107136;
60. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Nr KRS 0000018873;
61. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pogoda", Nr KRS 0000151612;
62. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza", Nr KRS 0000040811;
63. Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat o/Gdańsk, Nr KRS 0000107241;
64. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę, Nr KRS 0000056984;
65. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Nr KRS 0000112634;
66. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era-Art., Nr KRS 0000015596;
67. Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy-Dąbrówki, Nr KRS 0000273455;
68. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - Centrum Integracja Gdynia, Nr KRS 0000102130;
69. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Nr KRS 000017676;
70. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom", Nr KRS 0000047797;
71. Stowarzyszenie „Ruch Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi - Europa Donna - Gdańsk", Nr KRS 0000052909;
72. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" Nr KRS 0000034914;
73. Stowarzyszenie „Ziemia Pucka", Nr KRS 0000159096;
74. Sztorm Gdynia, Nr KRS 0000317869;
75. Tenisowy Klub Sportowy „Arka" Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Nr KRS 0000004849;
76. Towarzystwo Miłośników Gdyni, Nr KRS 0000060055;
77. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Nr KRS 0000154454;
78. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni, Nr KRS 0000216162;
79. Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, Nr KRS 0000030276;
80. Uczniowski Klub Sportowy „Chwarzno", Nr KRS 0000258009;
81. Uczniowski Klub Żeglarski „Opti" CWM, Nr KRS 0000255157;
82. Wojskowy Klub Sportowy „Flota" Gdynia, Nr KRS 0000095198;
83. Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Gdyni, Nr KRS 0000018943;
84. Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Zarząd Główny, Nr Krs 0000228279;
85. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Nr KRS 00000273799;
86. Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Nr KRS 0000057720.