894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Ośmiu wspaniałych młodych gdynian

14 marca 2009 roku w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni odbył się Finał Konkursu „8 Wspaniałych".
Nagrody zostały wręczone przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz przez Wiceprezydent Ewę Łowkiel.
Do konkursu zgłoszono 25 uczniów gdyńskich szkół średnich, którzy wyróżniali się pracą na rzecz potrzebujących: uczestniczyli w wielu kampaniach społecznych, pracowali jako wolontariusze np. w hospicjach i świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają osobom niepełnosprawnym, znajdowali czas, by swoim wsparciem służyć innym.
Oto tegoroczni laureaci:
1. Daria Biernacka - uczennica III LO,
2. Agata Kotowska - uczennica I ALO,
3. Ewa Sobieniecka - uczennica XII LO,
4. Oktawia Radka - uczennica XIV LO w ZSO 5,
5. Adam Walikowski - uczeń IX LO
6. Sylwia Rosicka - uczennica XIV LO w ZSO 5,
7. Aleksandra Białecka - uczennica I ALO,
8. Przemysław Gościniak - uczeń ZSAE nominowany do reprezentowania Gdyni na eliminacjach ogólnopolskich w Warszawie.
Cała 8 Wspaniałych w nagrodę od Miasta wybierze się na wycieczkę do Poznania.
W zeszłym roku „1 Wspaniałą" została Monika Domaradzka.