894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni składa serdeczne podziękowania Dariuszowi Garbowskiemu Dyrektorowi Marketu OBI za wspomaganie prac remontowych, Arturowi Rogalskiemu za pozyskiwanie sponsorów i twórcze zaangażowanie w życie szkoły, Bogusławowi Badziąg i Katarzynie Tomaszewskiej za nieodpłatne usługi transportowe.
***
Kierownik oraz podopieczni Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego serdecznie dziekują Maciejowi Korwinowi - Dyrektorowi Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni za bezpłatne przekazanie na rzecz naszej placówki biletów wstępu na spektakl „Francesco". Pozyskanie biletów umożliwiło mieszkańcom Ośrodka obejrzenie powyższego spektaklu, wpisując się ponadto w realizację działań Programu Zapobiegania Wykluczaniu Społecznemu.
***
Dyrekcja SP nr 34 serdecznie dziękuje pracownikom obsługi i administracji, rodzicom, firmom: Gramal i Hempel za pomoc finansową, rzeczową i pracę podczas remontu korytarzy, holi i szatni. Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy w czasie ferii międzyokresowych odnowić wnętrze budynku. Bez Was zorganizowanie i przeprowadzenie remontu byłoby niemożliwe.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej w Gdyni Ewa Wołowska oraz Barbara Kamińska koordynator czwartej edycji Międzyszkolnego Konkursu „ABC ekonomii", który odbył się w siedzibie szkoły 12 marca 2009 r. składają serdeczne podziękowania Arkadiuszowi Miedzińskiemu, prezesowi Spółki Insoft Consulting z Gdyni za ufundowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych dla zwycięzców w/w konkursie.