894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły informuje, że dyżury radnych pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53, pokój 128 w każdy poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.00. W dyżurach udział biorą również funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza mieszkańców do biura w SP 10, ul. Morska 192 w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych: 25.03 - Piotr Rojek.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady, ul. Lniana 19, tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00. W pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 19.00 dyżuruje przewodnicząca Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej (w godz.17.00 - 18.00). Ponadto w biurze Rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk - w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 oraz Marcin Horała w drugi czwartek miesiąca w godz. 17.00 -18.00. Szczegóły na stronie internetowej: www.gdynia-cisowa.info
***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zaprasza do siedziby Rady w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 na dyżury radnych w każdą środę od godz. 17.00 do 18.00. Telefon (058) 621 40 29, e-mail: rada.chwarzno@gdynia.pl. W każdą pierwszą i drugą środę miesiąca dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek w godz. od 17.00 do 18.00. Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino czynne we wtorki, środy i czwartki od godz. 15.30 do 20.00.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w środę w godz. 17.00 - 18.00 do biura przy ul. Witomińskiej 8. Dyżur pełnić będą: 25.03 - Ewa Szelągowska, 1.04 - Wojciech Jankowski, 8.04 - Maciej Karmoliński, 15.04 - Zygmunt Ziółkowski, 22.04 - Maciej Zielonka, 29.04 - Katarzyna Kondraciuk.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 26.03 - Zenon Roda. W każdy 2-gi czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców o dyżurach radnych w biurze Rady w każdy poniedziałek w godz.17.00-18.00. I tak: 23.03 - J. Miziorko, 30.03 - B. Barbarowicz, 6.04 - Janusz Edward. Przewodniczący Michał Bodziński dyżuruje w drugi poniedziałek miesiąca.
***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Staffa 10 w SP 42 w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.17.00 - 19.00. I tak: radny Janusz Wohlfahrt 06.04, wiceprzewodnicząca Henryka Neubauer 04.05.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 w biurze Rady Dzielnicy. Dyżur pełnią również funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00. I tak: 26.03 - Teodozja Janki. W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godz.17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że biuro Rady mieszczące się w budynku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14 (pokój nr 15) czynne jest w poniedziałki i środy w godz.13.00 - 20.00. Telefon (058) 665 50 00, adres e-mail: rada.obluze@gdynia.pl. W każdy poniedziałek miesiąca w godz.18.00 -19.00 radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zapraszają mieszkańców na dyżury. W każdy czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 -19.00 pełnią dyżury członkowie Zarządu Dzielnicy. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00 w biurze Rady pełni dyżur radny miasta Gdyni Andrzej Denis. Harmonogram dyżurów: 23.03 - przewodniczący Zarządu Krzysztof Blumka, 30.03 - Szymon Kula.
.***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8 (SP nr 33), tel. (058) 625 32 95 w poniedziałki w godzinach 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki w godzinach 17.30 - 18.30 na dyżury członków Zarządu Dzielnicy i Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej. I tak: 23.03 - Mateusz Łęgowski, 30.03 - Barbara Maćkowska.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godzinach 8.00 - 15.00. Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Przewodnicząca Zarządu - mgr Jolanta Roszczynialska dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00, a Wiceprzewodniczący Zarządu - Krzesław Kowalski dyżuruje w trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto można umówić się na spotkanie w innym terminie za pośrednictwem biura Rady. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Steyera 2 tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. Harmonogram dyżurów: 25.03 - Bartosz Rajski, 1.04 - Krystyn Barlikowski, 8.04 - Marek Hojda, 22.04 - Krzysztof Baran, 29.04 - Antoni Sterniczuk.W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zaprasza w godz. 17.00-18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 56 21. I tak: 25.03 - Elżbieta Daszke. W I środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że Biuro Rady czynne jest w poniedziałek godz. 15.00-19.00, środa godz.10.00 -15.00, czwartek godz. 13.00 - 18.00. Zarząd Dzielnicy dyżury pełni w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00: I poniedziałek miesiąca: wiceprzewodniczący J. Leszczyński, II poniedziałek miesiąca - przewodnicząca W. Nadolska, III poniedziałek miesiąca - wiceprzewodnicząca A. Kowalczyk.
Radni pełnią dyżury we czwartki w godz. 17.00 - 18.00: 26.03 A. Delke (komisja Bezpieczeństwa i Sportu). Radna Miasta J. Chacuk dyżuruje w Biurze Rady Dzielnicy w 3 środę miesiąca w godz. 12.30 - 13.30.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają się w każdy czwartek w godz.17.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni radny miasta. Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00 - 19.00, piątek w godz. 15.00-18.00. W najbliższym czasie dyżury pełnią: 26.03 - Jacek Jasiński, 2.04 - Patrycja Podsiedzik, 9.04 - Włodzimierz Sikorski, 16.04 - Adam Borodo, 23.04 - Anna Wojdyła. 06.04 (poniedziałek) w godz. 17.00-18.00 - Andrzej Bień. 02.04 (czwartek) w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią również strażnicy miejscy. Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. (058) 629 44 03. Oto harmonogram dyżurów: 25.03 - Cezariusz Stolarczyk. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 -16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka informuje, że radny Dzielnicy Krzysztof Gnutek pełni dyżur w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Radny Paweł Jażdżewski pełni dyżur w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Dyżury odbywają się w siedzibie Rady Dzielnicy.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że biuro rady czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00: 24.03 - Adam Osiński, 31.03 - Anna Sadowska, 7.04 - Grzegorz Sadowski, 14.04 - Magdalena Szablewska, 21.04 - Tomasz Śniadek, 28.04 - Elżbieta Włodarczak.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00. Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że funkcjonuje forum dyskusyjne pod adresem www.witomino.phorum.pl. Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że biuro rady będzie nieczynne w dniach 31.03. - 13.04.2009 r. z powodu urlopu.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00 - 18.00. Dyżury: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 16.00 - 17.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00.
Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia ul. Legionów 67.