894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Rocznik Gdyński nr 20

Ukazał się kolejny 20 numer „Rocznika Gdyńskiego" pod redakcją Jacka Dworakowskiego, ze słowem wstępnym Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. W Roczniku Gdyńskim znajduje siE wiele ciekawych artykułów poświęcych Gdyni i jej mieszkańcom, takich jak: „Lotnisko w Gdyni. Jak było, jak będzie?" autorstwa Ryszarda Toczka, „Drużyny harcerskie w budynku szkolnym przy ul. Morskiej 79 (1945-1949)" Kazimierza Małkowskiego, „Pogórze - peryferyjna dzielnica Gdyni" Aleksandry Cicharskiej oraz artykuły poświęcone podniosłym rocznicom jak 20 lat Muzeum Miasta Gdyni, 50 lat Teatru Muzycznego i 90 lat Marynarki Wojennej. Rocznik Gdyński nr 20 w cenie 20 zł można zakupić w siedzibie TMG przy ul. Władysława IV 51 w godz. urzędowania biura: pon., środy, piątki w godz. 11.00 - 15.00, wtorki i czwartki od 13.00 - 17.00. W sprzedaży są również Roczniki Gdyńskie nr 15,16,17,18 i 19.