894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Uniwersytet Bałtycki zaprasza na wykłady

Studenci, licealiści, nauczyciele oraz osoby interesujące się problemami dotyczącymi Morza Bałtyckiego mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego, programu realizowanego przez Centrum Arrupe we współpracy z Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja). Pierwszy wykład kursu „Zrównoważony rozwój regionu bałtyckiego", rozpocznie się 1 kwietnia 2009 roku o godz. 16.00 w gmachu Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni (ul. Tatrzańska 35). Kolejne zajęcia będą odbywały się w środy o 16.00.
Kurs zakończy się w drugiej dekadzie czerwca egzaminem pisemnym w języku polskim. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają dyplom ukończenia kursu podpisany przez dyrektora Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali oraz Centrum Arrupe w Gdyni. Zgłoszenia należy kierować na adres unibal@poczta.gdynia.pl lub wypełniając formularz na stronie: http://www.arrupe.org/pl/unibal.html