894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Wykłady, spotkania...

Akwarium Gdyńskie zaprasza na spotkanie Klubu Podróżników:
- 9.04 w czwartek o godz. 17.00 odbędzie się prelekcja Bartosza Płóciennika, pt.: „Pogranicze Himalajów i Karakorum - Ladakh". Spotkanie odbędzie się w Sali Kinowej Akwarium.Wejście do budynku od strony falochronu. Należy przybyć punktualnie, ponieważ nie ma możliwości zwiedzania ekspozycji. Wstęp wolny!
Szczegóły na www.akwarium.gdynia.pl
- 23.04 w czwartek o godz. 17.00 odbędzie się prelekcja Barbary Włoch - Wiszniowskiej, pt.: „Sydney i okolice".
Spotkanie odbędzie się w Sali Kinowej Akwarium. Wejście do budynku od strony falochronu. Należy przybyć punktualnie, ponieważ nie ma możliwości zwiedzania ekspozycji. Wstęp wolny!
Szczegóły na www.akwarium.gdynia.pl
***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej w Gdyni zaprasza na spotkanie z historią pt."Kampania napoleońska w Polsce", które poprowadzi w języku francuskim Marc Petit, 27 marca 2009 o godz.17.00 w siedzibie Towarzystwa.
TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4. Tel: (058) 621 91 15 (16.00 - 19.30), tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl
***
Koło Starych Gdynian Towarzystwa Miłośników Gdyni serdecznie zaprasza swoich członków i sympatyków 25.04. o godz. 16.30 do swojej siedziby przy ul. Władysława IV 51 na prelekcję „Gdyńskie tabliczki, figury i krzyże„ którą poprowadzi mgr Barbara Mikołajczuk pracownik Muzeum Miasta Gdyni.
***
26 marca 2009 r., godz. 16.00 w filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, al. Piłsudskiego 18 rozpocznie się spotkanie z norweskim pisarzem Gaute Heivoll, autorem książki dla dzieci „Niebo za domem".
Zapraszają: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni oraz Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych. Gaute Heivoll (ur. 1978) studiował pisanie kreatywne w Telemark College, prawo na Uniwersytecie w Oslo i psychologię na Uniwersytecie w Bergen. Pracował jako nauczyciel. Prowadził kursy twórczości literackiej w Norwegii i Francji. Jest autorem wierszy, opowiadań i esejów. Publikował w gazetach i czasopismach. Na łamach prasy zajmował się też krytyką literacką i zamieszczał recenzje książek.
Wstęp wolny.