895 (495) 2009-03-27 - 2009-04-02

„Gdynia. Pejzaż nadmorski” nowy album o Gdyni

Sławomir Kitowski przygotował nowy album o Gdyni zatytułowany: „Gdynia. Pejzaż nadmorski".
Jest to album fotograficzny zawierający ponad 200 fotografii, starannie wyselekcjonowanych i przedstawionych w formie barwnej opowieści, opatrzonej komentarzami w języku polskim i angielskim.
W książce, oprócz wstępu Sławomira Kitowskiego, przeczytamy teksty uznanych, zaproszonych przez autora do napisania refleksji o pejzażu nadmorskim Gdyni: prof. dr hab. Krzysztofa Skórę - ekologa, dr hab. Marię Jolantę Sołtysik - historyka architektury i dr Wojciecha Szczurka - gospodarza miasta.
Wśród ponad 200 fotografii wszystkie są autorstwa Sławomira Kitowskiego, z wyjątkiem kilkunastu wykonanych przez czterech fotografików zaproszonych przez autora: Jerzego Abramowicza (zdjęcia podwodne), Tomasza Degórskiego, Andrzeja Gojke, Piotra Manasterskiego.
Wydaniu albumu towarzyszy wystawa fotograficzna pt.: Gdynia Pejzaż Nadmorski zorganizowana przez Muzeum Miasta Gdyni i Wydawnictwo Alter Ego, nad którą honorowy patronat objął prezydent Gdyni.
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wodowaniem książki odbędzie się 31 marca w Muzeum Miasta Gdyni - wstęp na zaproszenia.Otwarte spotkanie z autorem, promocja i prezentacja albumu oraz wystawy - 1 kwietnia o godz. 18.00 także w Muzeum Miasta Gdyni. Wstęp wolny.
Zwiedzanie wystawy od 1 kwietnia w godz. 10.00 - 17.00 codziennie z wyjątkiem poniedziałków.