895 (495) 2009-03-27 - 2009-04-02

Konferencja w PPNT dla nauczycieli

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni zaprasza na X Konferencję „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej" pod patronatem honorowym Wiceprezydent Miasta Gdyni Ewy Łowkiel. Konferencja odbędzie się 7 kwietnia 2009 r. (w godz. 9.00 - 13.00) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni (Sala Morska, al. Zwycięstwa 96/98).Współorganizatorem konferencji jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Konferencja skierowana jest do dyrektorów, nauczycieli wspomagających i pedagogów szkół z klasami integracyjnymi. Program konferencji dostępny na stronie internetowej Centrum Nauki EXPERYMENT www.experyment.gdynia.pl. Konferencja jest bezpłatna. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zgłoszenie udziału do dnia 31.03.2009 na adres e-mail sp34.gdynia@info.progman.pl lub tel./fax. (058) 622 14 34.