895 (495) 2009-03-27 - 2009-04-02

Konkurs dla frankofonów

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej w Gdyni informuje, że 14 marca odbyły się eliminacje regionalne XXVII francuskojęzycznego konkursu recytatorskiego Poezja i Proza Frankofońska, w których wzięło udział 37 uczniów z regionu pomorskiego.
Kategoria Szkoły Podstawowe:
I miejsce - Julian Kallas,TPPF Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni
II miejsce, ex aequo, Natalia Orłowska, TPPF Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie i Jakub Jellonek - Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
Kategoria Gimnazja:
I miejsce - Marianna Zydek, Gimnazjum nr 23 w Gdyni
II miejsce - Anna Nagórka, Gimnazjum nr 23 w Gdyni
III miejsce - Joanna Masorz, Gimnazjum nr 2 w Gdyni
Kategoria Licea:
I miejsce - Paulina Mosiejczyk, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie
II miejsce, ex aequo, Marta Myga - III LO w Gdyni i Dawid Szabowski - XIX LO w Gdańsku
III miejsce - Joanna Napp, II LO w Gdyni
Paulina Mosiejczyk, Marianna Zydek i Anna Nagórka będą reprezentować region pomorski w finale, który odbędzie się w kwietniu w Warszawie.