Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
895 (495) 2009-03-27 - 2009-04-02

Konkurs Fotograficzny „Moje Pomorze - Ziemia, Ludzie, Wydarzenia”

Trójmiejska Szkoła Fotografii TSF działająca w ramach TSF-Trójmiejskie Studio Fotografii Radosław Brzozowski zapraszają do udziału w konkursie Fotograficznym: „Moje Pomorze - Ziemia, Ludzie, Wydarzenia - Edycja II".

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem www.tsf.edu.pl
Czas wykonania zdjęcia i odbitki jest dowolny. Miejsce dokonania zdjęcia ograniczone jest do terenu województwa pomorskiego i jego najbliższego sąsiedztwa.

Prace nadesłane na poprzednią edycję konkursu nie mogą brać udziału w obecnej i nie będą rozpatrywane.
Każdy autor może nadesłać do 8 prac w formie odbitek o formacie co najmniej 18x24 cm w dowolnej technice, zobowiązując się jednocześnie, że w przypadku zakwalifikowania zdjęcia na wystawę dostarczy w terminie 2 tygodni od daty powiadomienia o tym fakcie powiększenie w formacie 30x40 cm lub 40x50 cm, pozyskane we własnym zakresie. Zestawy (maksymalnie 10 zdjęć w każdym) traktowane będą jako pojedyncza praca. Jednocześnie jury zachowuje prawo do reedycji zestawów, a w szczególności wyboru z nich pojedynczych prac dla celów ekspozycji, jeśli uzna, że przyczyni się to do podniesienia poziomu prezentacji. Może też nagrodzić pojedyncze prace wyjęte z zestawu.

Publikacja wyników konkursu na stronie www.tsf.edu.pl  jest uważana za powiadomienie uczestników o jego wynikach.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach:
I. Piękna nasza Polska cała - Pomorze. Pejzaż tej ziemi i jej miast, krytyczny i bezkrytyczny.
II. Tu żyjemy - dzień codzienny i świąteczny Polaków; obyczaje, wydarzenia, kultura, praca, sacrum i profanum.
III. Krewni, znajomi i nieznajomi - wielorakie oblicze portretu.
IV. Pasje i obsesje - od reportażu po kreację i eksperyment. Fotografia jako informacja, komunikat i zapis emocji oraz jako medium.

Jury przyzna następujące nagrody:
- Grand Prix - Zostanie nim wyróżniona fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, cechująca się oryginalną wizją autora. Temu wyróżnieniu towarzyszy wartościowa nagroda rzeczowa ufundowana przez sponsora.
- Nagroda Specjalna Jury,
- 4 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w postaci bezpłatnego rocznego uczestnictwa w zajęciach TSF w wybranej grupie szkoleniowej oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów,
- 4 równorzędne II nagrody - bezpłatne półroczne uczestnictwo w zajęciach TSF w wybranej grupie szkoleniowej,
- wyróżnienia - zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej oraz zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisowego przy zapisie do TSF.
Przyjmowanie prac - do 25 kwietnia 2009 - decyduje data stempla pocztowego.
Ogłoszenie wyników konkursu - 16 maja 2009.