895 (495) 2009-03-27 - 2009-04-02

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla Stefana Franczaka

22 marca 2009 roku w Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski brat Stefan Franczak.
Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wręczył Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Krzyż nadano bratu Franczakowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie hodowli roślin ozdobnych oraz za wkład do światowego dorobku ogrodniczego.
Stefan Franczak - polski jezuita i brat zakonny - urodził się w 1917 roku w Jeziornej. Jest znanym hodowcą roślin ozdobnych - powojników. Zakonnik zainteresował się hodowlą nowych odmian powojników w latach 60 XX wieku. Nazwał przeszło 80 jego odmian, a zarejestrował ponad 60. Opisywane były one i są w najważniejszych na świecie magazynach poświęconych ogrodnictwu.
Trzy odmiany, które wyhodował brat Franczak - Błękitny Anioł, Polish Spirit i Warszawska Nike - otrzymały angielską nagrodę Award of Garden Merit Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego.
Kwiaty brata Stefana swoją popularność zawdzieczają też nazwom. Imiona związane są m.in. z ważnymi wydarzeniami w historii naszego kraju, ważnymi dla Polski osobami. I tak wśród powojników brata Stefana są takie, które noszą imię Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, Fryderyka Chopina, Westerplatte, Monte Cassino czy też Emilii Plater.
Prezydent Lech Kaczyński, przyznając bratu Stefanowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, napisał w uzasadnieniu, że zakonnik otrzymuje go nie tylko za wkład w światowy dorobek ogrodnictwa, ale także za propagowanie Polski i polskości poza granicami naszego kraju.
Stefan Franczak na dziś 92 lata. Od kilku lat mieszka w Gdyni w Kolegium Jezuitów.